top of page
Marina “Ramova” – luka nautičkog turizma

Ramova
Nautički centar

Vezovi

Tehnički podaci

 

Centralni dio marine "Ramova" sa 160 vezova u moru i 60 na kopnu, odnosno ukupno 255 veza. Istočni dio marine sa 35 vezova u moru rezerviran je za članove PŠRD „Ramova“. Širina ulaza u centralni dio marine je 18 m, a najveća dubina – gaz je do 6,50 m.

  • priključak struje 16 A,

  • 32 A (monofazni i trofazni),

  • priključak vode  4-5 bari (ukupno 100 priključaka)

  • parkig mjesta za 100 osobnih automobila

 

Na svakom ormariću, koji se nalazi na gatu svakih 15 m, ugrađeno je četiri priključka za električnu energiju, jedno rasvjetno tijelo i dvije slavine za vodu koje su radi savjesnog korištenja vode regulirane naplatom kovanicama. Električni ormarići su europskih standarda. Marina "Ramova" proteže se na 15.229 m2 morske površine (akvatorija), lukobran i suhi vez 14.032 m2 te plažni dio 6.029 m2 dok sportski dio PŠRD „Ramova“ zauzima 4.782m2 što ukupno čini 40.072 m2.

 

Sastoji se od:

  • Centralni akvatorij

  • Zapadni i sjeverni lukobran - operativna zona

  • Istočni akvatorij - PŠRD "Ramova"

 

Sanitarni blokovi sa tuševima nalaze se u svakom od akvatoriija. Potrošnja struje obračunava se po potrošnji za plovila iznad 10 metara.

 

Gatove osigurava mornarsko-zaštitarska služba 24 sata na dan.

bottom of page