top of page

Ramova

Centro nautico

Vezovi

Tehnički podaci

 

Centralni dio marine "Ramova" sa 254 vezova u moru i 40 na kopnu, odnosno ukupno 294 veza. Zapadni dio marine sa 130 vezova u moru i Južni dio marine sa 114  vezova u  moru. Širina ulaza u marinu je 40 m, a najveća dubina –gaz je do 6,50 m.

  • priključak struje 16 A,

  • 32 A (monofazni i trofazni),

  • 63 A-trofazni (ukupno 850 priključaka)

  • priključak vode  4-5 bari (ukupno 270 priključaka)

  • parkig mjesta za 250 osobnih automobila

 

Na svakom ormariću, koji se nalazi na gatu svakih 19 m, ugrađeno je šest priključaka za električnu energiju, jedno rasvjetno tijelo i dvije slavine za vodu. Električni ormarići su europskih standarda. Marina "Ramova" proteže se na 47.875 m2 morske površine (akvatorija) i 28.798 m2 kopnene površine, a sastoji se od  tri akvatorija:

  • Centralni akvatorij

  • Zapadni akvatorij

  • Južni akvatorij

 

Širina ulaza u marinu je 40 m, a najveća dubina – gaz je do 6,50 m. Sanitarni blokovi sa tuševima nalaze se u svakom od akvatoriija. Potrošnja vode i struje uračunata je u cijenu veza.

 

Gatove osigurava mornarsko-zaštitarska služba 24 sata na dan.

Marina ima 9 uređenih gatova sa 320 vezova s priključkom za stuju i vodu, dovoljno mjesta na kopnu za servis i održavanje plovila.

bottom of page