top of page
Marina “Ramova” – luka nautičkog turizma

Ramova
Nautički centar

DOBRODOŠLI U MIRNU I SIGURNU LUKU NAJDRAŽEG DALMATINSKOG KRAJA - Marina Ramova Krvavica!
PŠRD marina "Ramova" Krvavica od samih početaka pa do danas, svim svojim gostima prvenstveno nudi profesionalnu i kvalitetnu uslugu iz oblasti nautičkog odmora u
Republici Hrvatskoj.
                                      Hvala na povjerenju.
O marini

PŠRD RAMOVA sa pravom nosi zaslugu

pokretača razvoja nautičkog turizma u Krvavici. 

 

 

 

 

 

Svim istinskim ljubiteljima i prijateljima mora otvaramo vrata malog mediteranskog raja. Neka Vaš boravak bude zajednička najbolja uspomena, zabilježena, nezaboravljena.

 

Ovim putem se zahvaljujemo svim vjernim prijateljima s kojima smo u proteklim godinama zajedno sudjelovali u "stvaranju" boljeg života najdražeg dalmatinskog kraja.

 

Svaki dan s Vama bio je i ostao dragocjen - hvala Vam.

 

Luka nautičkog turizma marina "Ramova" nesebičnim investicijskim ulaganjima kroz modernu tehničku opremljenost, servisne usluge i izgradnjom eko skladišta zadovoljava nautičke standarde zaštite okoliša a isti predstavlja jedan od njenih najvećih prioriteta kad je u pitanju zaštita mora i priobalja.

 

Usluga pružanja vezova čini 255 veza od čega 60 na kopnu a u moru 195 sa priključcima za struju i vodu za prijam plovila maksimalne veličine do 16 metara.

Osim vlastite servisne zone u kojoj se pružaju usluge vađenja brodova širine do 7 metara, dizalice nosivosti 20 tona i 8 tona, cjelodnevnu uslugu mornarsko-čuvarske službe, osiguran i čuvan parking sa 100 parkirnih mjesta kao i restoran marine "Ramova" sa konobom kapaciteta do 150 mjesta. Na samoj plaži nalazi se coctail bar. U sklopu nautičkog centra „Ramova“ izdaju se i dozvole za ribolov za strane državljane.

 

U sklopu marine djeluju i vanjske tvrtke koje u okvirima poslovne suradnje s marinom "Ramova" pružaju servisne usluge što osigurava pružanje vrhunske usluge svim njenim gostima.

 

Značaj za ukupni gospodarski razvoj Krvavice vidljiv je i u broju od preko 50 osoba koje zapošljava marina i tvrtke koje u njoj obavljaju nautičku djelatnost.

Vezovi - Servisni centar - Događanja - Gastronomija 

Marina Ramova - nautička priča Južne Dalmacije

bottom of page